Strukturne analize trdnosti po metodi končnih elementov – ANSYS FEA se izvaja v ANSYS Mechanical v okviru  avtomatizirane in parametrične simulacijske platforme ANSYS Workbench, ki omogoča načrtovanje in optimizacijo produkta na podlagi računalniških simulacij. ANSYS Mechanical vključuje inteligentno tehnologijo mreženja, samodejno zaznavanje in upravljanje stikov, algoritme za optimizacijo topologije ter tako zagotavlja neprimerljivo natančnost v vseh industrijskih sektorjih in pri vseh tipih analiz, od statičnih strukturnih, dinamičnih (modalnih, harmoničnih, naključnih, popolnoma prehodnih) do analiz utrujenosti materiala in okvar. Poleg tega je v ANSYS Workbench integriran programski paket ANSYS LS-DYNA namenjen za eksplicitno analizo in nudi rešitve za udarce, trčenja in druge intenzivne in kratkotrajne obremenitve.

ANSYS FEA vključuje knjižnice z lastnostmi materialov, vse od običajnega obnašanja kovin do viskoelastičnosti in hiperelastičnosti, lastnosti kompozitov. Ob tem so na voljo posebna orodja za dinamiko teles, hidrodinamične obremenitve (valove) in modeliranje eksplozij, ki ustvarjajo celovit portfelj modeliranja za ukvarjanje z resničnimi kompleksnimi izzivi. Uporabniki ANSYS FEA lahko hitro in enostavno napovejo obnašanje izdelkov pri različnih pogojih obremenitev, s čimer se še zgodaj v postopku načrtovanja odpravijo slabosti začetne zasnove in se za nove izdelke znatno skrajša čas za nastop na trgu, kar jim izboljša konkurenčnost.