Tehnična ekipa SIMTEC zagotavlja projektno svetovanje za CFD, FEA, multi-fiziko in elektromagnetno polje vodilnim inženirskim in gradbenim podjetjem ter industrijskim podjetjem za razvoj novih izdelkov in procesov. Od Slovenije do Cipra in od Grčije do Katarja naše storitve pokrivajo aplikacije na

  • področju kmetijstva,
  • gospodinjskih aparatov,
  • gradbeništva in ogrevalnih,
  • prezračevalnih ter klimatskih sistemov,
  • industrijske opreme,
  • medicinskih pripomočkov in zdravstva,
  • predelave kovin ter materialov,
  • energetike in transporta.

Are you interested in consulting services? Contact us: