Splošne rešitve ANSYS CFD (ANSYS Fluent in ANSYS CFX) zagotavljajo orodja za natančno simulacijo kompleksnih lastnosti tekočin in omogočajo zanesljiv vpogled v delovanje pri načrtovanju, optimizaciji, izdelavi in vpogled v dejansko delovanje izdelka in postopka. Z ANSYS CFD lahko z najvišjo hitrostjo na trgu pri največji natančnosti modelirate stacionarne in nestacionarne pojave pri tekočinah, ki lahko vključujejo večfazne tokove vključno s faznimi spremembami, prenosom toplote, kemičnimi reakcijami, vrtečo in/ali translatorno premikajočo geometrijo in z drugimi zapletenimi pojavi, ki se pojavljajo v realnem svetu.

ANSYS CFD omogočeno delovanje na platformi ANSYS Workbench in v celoti izkorišča njena vrhunska orodja za pripravo geometrije in mrež, parametrično modeliranje, individualno prilagajanje, upravljanje datotek in avtomatizacijo simulacijskega procesa z optimizacijskim orodjem ANSYS DesignXplorer.