Več kot 40 fakultet v Jugovzhodni Evropi, vključno z vsemi vrhunskimi, uporablja več kot 500 raziskovalnih licenc in več kot 1600 ANSYS licenc za pedagoške procese, ki jih dobavlja in zanje nudi tehnično podporo podjetje SIMTEC. Akademski sfera naše regije ima dolgoletno tradicijo in izkušnje s simulacijsko tehnologijo ANSYS, v okviru tega:

BiH

Džemal Bijedić Univerza v Mostarju

Bolgarija

Bolgarska akademija znanosti

Tehniška univerza v Sofiji

Ciper

Ciprska univerza za tehnologijo

Univerza Frederick

Univerza na Cipru

Črna Gora

Univerza v Črni Gori

Grčija

Univerza za kmetijstvo v Atenah

Tehnični izobraževalni inštitut Alexander v Solunu

Aristotelova univerza v Solunu

Demokritova Univerza v Trakiji

Vzhodno makedonski in trakijski tehnološki inštitut

Mednarodna helenska univerza

Nacionalna tehnična univerza v Atenah

Univerza uporabnih znanosti Pirej

Tehnološki izobraževalni inštitut v Atenah

Osrednje makedonski inštitut za tehnično izobraževanje

Inštitut za tehnično izobraževanje na Jonskem otočju

Inštitut za tehnično izobraževanje Sterea Ellada

Tehniška univerza na Kreti

Univerza uporabnih znanosti v Tesaliji

Univerza v Patrasu

Univerza v Zahodni Makedoniji

Univerza v Tesaliji

Univerza v Ioannini

Univerza uporabnih znanosti v Zahodni Grčiji

Univerza uporabnih znanosti v Zahodni Makedoniji

Hrvaška

J.J. Strossmayer Univerza v Osijeku

Univerza v Zagrebu

Univerza Rijeka

Univerza v Splitu

Republika Makedonije

Ciril-Metodova Univerza

Slovenija

Fakulteta za strojništvo, Novo Mesto

Inštitut Jožefa Štefana

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerza v Novi Gorici

Univerza na Primorskem

Srbija

Univerza v Beogradu

Univerza Union Nikola Tesla

Univerza v Nišu